Preskočiť na obsah

V dnešnom digitálnom svete bariéry neexistujú, najdôležitejšia je chuť niečo urobiť

V tomto článku sa dozviete

– ako vzdelanie z matfyzu naštartovalo tvorbu vzdelávacích portálov,

– ako naučiť deti myslieť na druhých v online priestore,

– čo by mohlo pomôcť naštartovať spoluprácu medzi Slovenskom a slovenskými expatmi.

“Chcel som, aby mojich synov matematika bavila. Keď som videl, že moje riešenie funguje a že to môže pomôcť aj iným, nedalo mi neotvoriť to pre všetky deti.”

Andrej žije v Prahe, pracuje pre medzinárodnú firmu a spolu so svojou ženou vychováva dvoch synov. Raz počas otvorenej hodiny matematiky v škole svojho syna pozoroval, ako si každé dieťa vybralo zalaminovaný lístok s príkladom, vyriešilo ho, skontrolovalo svoj výsledok a po zmazaní svojej odpovede podalo príklad ďalšiemu spolužiakovi. 


V Andrejovej mysli vytrénovanej matfyzom v momente skrsol nápad tento proces preniesť do virtuálneho sveta. Stačilo pár mesiacov a z jednoduchého funkčného prototypu sa stal základ pre jeho prvý vzdelávací portál – matika.in. Dnes, o 6 rokov neskôr, na rovnakom princípe, kde si žiaci sami precvičujú učivo prostredníctvom príkladov a úloh, funguje celý ekosystém vzdelávacích portálov slúžiacich ako doplnok k učiteľskému výkladu. 

Andrej svoje “prečo” vysvetľuje  odkazom na metódu p. Hejného založenú na troch radostiach – keď dieťa vyrieši úlohu, pociťuje prvú radosť, keď ju môže vysvetliť kamarátovi alebo rodičovi, zažíva druhú radosť a keď je schopné vytvoriť novú podobnú úlohu, prichádza tretia radosť. Položartovne dodáva, že túto teóriu posunul na novú úroveň, pretože v jeho prípade sa cyklus týmto nekončí. Vymyslením algoritmu, ktorý úlohy generuje automaticky a spätnou väzbou od používateľov sa mu dostáva ďalších radostí, ktoré ho vedia donekonečna motivovať ďalej. 

 

Hodnoty sa dajú budovať aj online 

Portfólio dostupných predmetov je široké. Žiaci sa môžu rozvíjať v matematike, gramatike, finančnej gramotnosti, geografii, ale aj si cibriť schopnosť sformulovať vlastný názor v module zameranom na kritické myslenie. 

Možnosti, ktoré portály ponúkajú, posunul Andrej na novú úroveň pred Vianocami a k rozvoju tvrdých či mäkkých zručností pridal spôsob, ako v nich  budovať hodnoty. Vďaka šikovnému gamifikačnému mechanizmu a podpore banky podnietil deti myslieť nielen na seba, ale aj na druhých. Za bežných okolností každé dieťa, ktoré správne vyrieši úlohu, získa virtuálne zlatky, za ktoré si môže kúpiť virtuálne zvieratko. Tentokrát však deti dostali možnosť namiesto zvieratiek prideliť zlatky na charitatívne projekty, ktoré banka premenila na reálne peniaze a tak ukázať, že myslia aj na iné deti a sú im ochotné aktívne pomáhať. Deti mali veľký záujem o darovanie a dokopy “zarobili” a venovali na charitu 200.000 Kč.

Žiak je pri precvičovaní vlastným šéfom, vyberá si, čomu sa bude venovať a ako dlho, či bude úlohy riešiť sám alebo hrať proti kamarátovi. Andrej však postavil precvičovanie do širšieho kontextu – na jeho portáloch majú svoje miesto učitelia, ale aj rodičia, ktorí sa tak vedia stať partnerom dieťaťa pri výuke.  

Z pohľadu učiteľa sú portály skvelou pomôckou uľahčujúcou prácu. Vďaka nim vedia lepšie prispôsobiť hodiny potrebám žiakov, keďže cez virtuálnu triedu učitelia vidia, čo ktorému žiakovi ide alebo nejde. Takisto systém pomáha kreovať pracovné listy, ktoré sa stávajú súčasťou ekosystému a sú prístupné pre všetkých učiteľov. Hoci táto funkcionalita vznika len nedávno, práve tu vidí Andrej v najbližšom čase veľký potenciál na rozvoj a hľadá učiteľov, ktorí by sa na jej rozvíjaní chceli podieľať tiež. 

Taliansky boom počas pandémie

“Dostali sme veľa spätnej väzby o tom, čo užívatelia reálne potrebujú.”

Korona priniesla do projektu nečakané výzvy.  Portály sú dostupné v rôznych jazykových verziách a na “expanziu” do iných krajín preto často stačí len odporúčanie v lokálnej učiteľskej komunite. Zhodou okolností v marci 2020 Andrej spustil portál na precvičovanie matematiky preložený do taliančiny.  Pár týždňov na to sa začal lockdown v Taliansku a spustil príliv detí, ktoré si potrebovali utužovať učivo. 

Nečakaný záujem potvrdil potenciál aj na zahraničnom “trhu” – stačilo byť pripravený v správnom čase a zrazu mal portál tisíce návštevníkov. To však znamenalo aj reálny záťažový test pre technické riešenie a takisto nové požiadavky na používateľské prostredie. Zvýšený objem spätnej väzby takýmto spôsobom pomohol vychytať dôležité muchy technického aj produktového charakteru a určil priority na najbližšie obdobie – optimalizáciu pre mobilné zariadenia a zameranie sa na nové jazykové verzie.

Zaujali ťa vzdelávacie portály? Pridaj sa do tímu a pomôž preložiť weby do ďalších jazykov: https://growni.sk/dobrovolnictvo/dobrovolnicke-projekty/MSJY05lVfxaQZN6RJDbJ

Expati majú čo ponúknuť, chýbajú však podmienky 

“Nadhľad je obrovskou devízou, ktorú Slováci v zahraničí môžu použiť v prospech Slovenska.”

Andrej zo svojej pozície vysokokvalifikovaného profesionála žijúceho v zahraničí vníma obrovskú pridanú hodnotu, ktorú takíto ľudia môžu mať pre svoju rodnú krajinu a to aj bez toho, aby sa do nej vrátili žiť. Preto je jeho srdcovkou okrem vzdelávania aj téma Slovákov a Sloveniek v zahraničí. Dlhodobo sa angažuje v iniciatíve Srdcom doma bojujúcej za zmenu volebnej legislatívy tak, aby umožnila aj voľbu zo zahraničia. 

Zároveň tento rok začal s novou aktivitou, ktorá má pomôcť vytvoriť most medzi Slovenskom a slovenskými expatmi. Prvotná myšlienka bola sprístupniť prehľad udelených dotácií od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a dáta z prieskumu, ktorý úrad inicioval. Za týmto účelom vytvoril portál, kde je možné dané informácie ľahko dohľadať. Postupne však na portál pridáva ďalšie aktuálne informácie a funkcionality, ktoré majú za cieľ zlepšiť tok informácií oboma smermi. Do budúcnosti sa tiež zamýšľa nad tým, ako čo najkvalitnejšie zmapovať potreby tejto skupiny, ale aj ponuku krajanov voči Slovensku, a tak vytvoriť základ, na ktorom sa dajú budovať efektívne politiky. 

Pri otázke ohľadom bariér, ktoré bránia tomu, aby sa títo ľudia angažovali a pomáhali “doma”, má odpoveď pripravenú. Z jeho perspektívy séria rozhodnutí ako napríklad obmedzenie dvojitého občianstva, limity pri volebnej participácií či úzke zameranie činnosti slovenských inštitúcií pri spolupráci s krajanmi len na oblasti kultúry a vzdelávania, vysielajú von negatívny signál a budia dojem nezáujmu zo strany verejných predstaviteľov. Zmena komunikácie a odstránenie administratívnych bariér môžu byť receptom na úspech do budúcna. 

Aj Andrejov príklad dokazuje, že ak sa spojí nadhľad, ktorý získal vďaka dlhoročným skúsenostiam v zahraničí, v kombinácií s chuťou urobiť niečo pre druhých, hranice nie sú prekážkou pre budovanie lepšieho Slovenska. 

Zaujal ťa projekt Krajanského portálu? Pridaj sa do tímu a pomôž ho budovať:

https://growni.sk/orgs/JXwpsJgjpBlS4IZguZr6

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *