Preskočiť na obsah

Flexibilná práca: Nový trend na pracovnom trhu

Flexibilná práca na GROWNi

Kathleen Hogan, CPO Microsoftu, nedávno prehlásila, že na pracovnom trhu čelíme kríze ľudskej energie (z angl. human energy crisis). Na jednej strane máme ľudí, ktorí sú častokrát vyhorení, stále sa prispôsobujú trendom práce na diaľku alebo v hybridnom režime a stresuje ich návrat do kancelárie. Niektorí stále bojujú so zdravotnými post-covidovými ťažkosťami, s rapídnym nárastom cien bývania a zároveň čelia strachu z geopolitickej situácie. Na druhej strane tu máme organizácie, ktoré potrebujú zvýšiť produktivitu a zároveň šetriť náklady kvôli pomalému ekonomického rastu a inflačnému trendu. Riešením by mohla byť flexibilná práca.

Autorka článku v Harvard Business Review, Ludmila N. Praslova, sa pýta čitateľov v rečníckej otázke, či je možné pre organizácie chrániť autonómiu zamestnancov, angažovanosť a celkovú pohodu a flexibilitu práce, pričom tiež zabezpečiť efektívnosť a produktivitu počas obdobia ekonomickej neistoty a pomalšieho rastu.

Kľúčom k riešeniu tejto situácie je podľa autorky úplná flexibilita (z angl. comprehensive flexibility), ktorá nie je len o pracovných hodinách a pracovnom mieste, ale jej súčasťou je aj to, ktoré úlohy ľudia v tíme robia. Je to o tom, aby sa práca hodila k ľuďom a nie opačne. Ak sa organizácie zamerajú na ľudí, hodnoty a dlhodobý úspech, stanú sa tak produktívnymi, odolnými, inkluzívnymi a spravodlivými.

Flexibilná práca ako nový trend

Záujem o ponuky flexibilnej práce sa nám na portáli GROWNi oproti minulému roku zdvojnásobil. Vnímame, že aktuálnym trendom na pracovnom trhu je kombinácia viacerých úväzkov v rôznych organizáciách alebo v kombinácii s vlastnými projektami. Čoraz viac ľudí si tiež necháva priestor pre sebarozvoj alebo self-care, takže svoj pracovný čas nevyplnia na 100%, ale nechajú si tam časovú rezervu, aby sa mohli venovať vzdelávaniu alebo starostlivosti o svoje duševné zdravie. Stretávame sa tiež s expertmi, ktorí si pri svojom full-time jobe hľadajú ďalší projekt, ktorému by sa mohli venovať v nejakom krátkodobom alebo dlhodobom časovom horizonte.

Flexibilné ponuky práce na GROWNi

Na GROWNi sme na trend felxibilnej práce zareagovali a začali sme uverejňovať väčší počet pracovných ponúk s určitou formou flexiblity. Tieto ponuky označujeme skratkou „flexi“, a taktiež je možné tieto ponuky jednoducho vyhľadávať medzi ostatnými pracovnými ponukami cez frázu „flexi“. Nájdete sem pracovné ponuky, ktoré spĺňajú podmienky flexibility, teda majú flexibilné miesto výkonu práce, flexibilný pracovný čas alebo skrátenú formu úväzku. Zároveň vyzývame organizácie, ktoré uverejňujú pracovné ponuky, aby napísali o svojej flexibilite viac. To pomôže potenciálnym kandidátom lepšie pochopiť, či je daná pracovná ponuka vhodná pre ich potreby.

GROWNi ako hub úplnej flexibility

V GROWNi sa snažíme ísť príkladom úplnej flexibility. V GROWNi tíme kombinujeme rôzne druhy úväzkov podľa potrieb jednotlivcov a zároveň aj podľa potrieb organizácie a prispôsobujeme pracovnú agendu podľa toho, ako sa to hodí jednotlivcom. Mali sme napríklad kolegu, ktorý k nám nastúpil na plný úväzok a začal pracovať na zmene nášho business modelu. Po niekoľkých mesiacoch však obe strany prehodnotili, že by sa viac našiel v komunikácii so Slovákmi v zahraničí a svoj úväzok si ponížil na polovičný. Mali sme tu aj prípad, kedy jedna kolegyňa na plný úväzok odišla z organizácie a namiesto nej prišli dvaja noví kolegovia na polovičný úväzok a jej agenda sa rozdelila medzi nich podľa toho v čom boli dobrí. Ďalej máme kolegyňu, ktorá sama o sebe vie, že nerada vystupuje na verejnosti, preto sa s radosťou vzdáva takýchto úloh v prospech kolegov, ktorým to nevadí. Flexibilitu v tíme chápeme tak, že ľudia majú možnosť pracovať na rôzne druhy úväzkov podľa toho akú majú voľnú kapacitu popri deťoch, škole alebo iných projektoch. Zároveň pracovnú agendu delíme podľa toho, kto má na čo talent a komu daná agenda najviac vyhovuje.

Ľudskosť a človečinu si v GROWNi vážime viac ako výkon

V Culture Design Canvas, dokumente, ktorý popisuje firemnú kultúru v našej neziskovej organizácii máme zakotvené hodnoty, princípy fungovania v tíme a pravidlá správania sa v rámci organizácie, ale aj v spolupráci s externými organizáciami. Hierarchia v našom agilnom prostredí neexistuje a všetky názory a návrhy považujeme za rovnako dôležité. „Prvýkrát vo svojej kariére mám skutočný pocit slobody. Aktívne robím rozhodnutia vo svojej pracovnej agende a zároveň mám popri dvoch malých deťoch flexibilitu v tom, kedy svoju prácu urobím. Pár mesiacov mi trvalo zvyknúť si na to, že môj výkon nie je meraný alebo porovnávaný, ale hodnotia sa výsledky mojej práce a moja angažovanosť v tíme,“ hovorí Veronika, jedna z produkťáčok na portáli GROWNi. Úplná flexibilita nie je niečo dočasné alebo privilégium niektorých zamestnancov v tíme. Mala by byť integrálnou súčasťou firemnej kultúry, aby to skutočne fungovalo.

Flexibilná práca, vďaka svojej variabilite a možnosti prispôsobiť pracovné podmienky individuálnym potrebám, predstavuje v dnešnej dobe jednu z najdôležitejších a najdiskutovanejších pracovných paradigiem. Spája s radom výhod, ako sú väčšia sloboda vo voľbe pracovného miesta a času, no nesie so sebou aj riziká. Napr. vedie k nadmernému pracovnému zaťaženiu, sociálnej izolácii a neistote.

Flexibilná práca môže prinášať výhody pre zamestnancov aj organizácie. Je však dôležité byť si vedomý aj potenciálnych rizík, aby ste mohli prijať informované rozhodnutie o tom, či je flexibilná práca pre vás vhodná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *