Preskočiť na obsah

Výzvy, prepájanie, príležitosti a projekty s pozitívnym dopadom na Slovensko. Takto vyzeral rok 2022 v GROWNi.

Pozrite sa spoločne s nami na naše tohtoročné úspechy i neúspechy, čo všetko sa nám podarilo dosiahnuť, a čo nás čaká v ďalšom roku.

Rok 2022 bol pre GROWNi skutočne výnimočný. Na našej platforme nám pribudlo 4500 novo-zaregistrovaných ľudí a 250 nových organizácií, čo vypovedá o úspechu platformy a narastajúcom záujme a odhodlaní posúvať Slovensko vpred. 

Celkovo sa nám podarilo obsadiť 650 dobrovoľníckych pozícií a vytvoriť až 370 mentoringových dvojíc. Taktiež sme vytvorili viac ako 20 GROWNi GROWps (napr. na pomoc hiringu ľudí z Ukrajiny, neziskovým organizáciám a jednotlivcom v ich oblasti rozvoja). Rovnako sme pomohli aj viac ako 150 jednotlivcom a organizáciám na pomoc Ukrajine cez priame prepojenie či program Friendship.

Tešíme sa aj faktu, že si tento rok vyskúšalo osobnostný dotazník z našej dielne celkovo až 350 ľudí. Nesmierne nám robí radosť tento vysoký záujem ľudí ako o osobný, tak aj o odborný rast nielen na Slovensku, nakoľko približne 300 príležitostí využili aj Slováci pracujúci a študujúci v zahraničí. 

A ku koncu roka sme začali s príchodom nových ľudí viac pracovať na ľudskejšom prístupe, na pomoci s jednotlivými prepojeniami, zvýšenie ich relevancie a pochopenie toho, čo sa deje za bránami GROWNi po prepojení.  

Rozvíjame jednotlivcov a organizácie 

Za rok 2022 sme vypublikovali celkovo až 1200 príležitostí, vďaka ktorým dodnes prepájame talenty so spoločnosťami, ktoré vedia ponúknuť joby, stáže, dobrovoľnícke pozície a projekty s pozitívnym dopadom. Dodnes prepájame skúsených mentorov s tými, ktorí ich know-how aktuálne potrebujú a celkovo až 270 mentorov dostalo takmer 1000 žiadostí od mentees. 

Zaznamenali sme, že až 30% všetkých príležitostí je z regiónov, čo potvrdzuje našu snahu prepájať regióny Slovenska a povzbudzujeme ich angažovanosť. 

V GROWNi taktiež vytvárame priestor na profesný rozvoj v unikátnych pracovných skupinách prostredníctvom kurzov a eventov, a práve v tomto roku sme spustili až 17 pracovných skupín s trvaním 3-6 mesiacov. 

Podporujeme rastúce a inovatívne firmy

V snahe zviditeľnovania unikátnych slovenských inovácií sme aj v tomto roku priniesli na Slovensko svetové know-how a podporovali tak budovanie znalostnej ekonomiky. Prepojili sme talentované mozgy zo zahraničia s lokálnymi projektami a organizáciami, v rámci ktorých sa až 100 Slovákov zo zahraničia rozhodlo zdieľať svoje skúsenosti.

Zlepšujeme štátnu a verejnú správu 

Prinášame talentovaných, kompetentných a hodnotovo nastavených expertov, ktorí obsadia kľúčové pozície s veľkým dosahom na Slovensko. A v tomto roku sme sprostredkovali vyše 1400 životopisov práve do štátnej sféry. 

Rovnako pomáhame mladým talentom získať kompetencie, ktoré sú pre efektívne fungovanie štátnej a verejnej správy nevyhnutné. A práve preto sme otvorili sesterský program Public Leadership Academy aj s partnerskými organizáciami (Nexteria, KUDV a Teach for Slovakia) s vyše 70 skvelými prihláškami. 

Taktiež sa snažíme zviditeľňovať a zatraktívňovať príležitosti v štátnej a verejnej sfére, a vytvorili sme tak celkovo až 350 pracovných, stážistických a dobrovoľníckych príležitostí.

Zapájame Slovákov žijúcich v zahraničí

Vytvárame príležitosti vďaka ktorým môžu aj Slováci zo zahraničia pozitívne vplývať na rozvoj Slovenska. Tento rok využili Slováci žijúci v zahraničí vyše 300 príležitostí, z ktorých bolo až 30 zapojených priamo do dobrovoľníctva na pomoc Ukrajine (z Ameriky, Francúzska, Holandska, Ázie a podobne).

Samozrejme, podnecujeme aj návrat talentov späť domov, čo sa odzrkadlilo na fakte, že bolo vyše 50 pracovných pozícií obsadených navrátilcami alebo stážistami, ktorí sa v rámci štúdia vrátili pracovať na Slovensko. Prinášame tak svetové know-how a pomáhame k jeho efektívnemu uplatneniu. A to napríklad tematickými skupinami, ktoré sú vedené úspešnými slovákmi zo zahraničia (napr. Women in leadership), prepájame neziskový sektor s businessom, stojíme pri vývoji svetových webových aplikácií, well beingu či budovaniu medzinárodných komunít. 

V čom sa chystáme zlepšiť 

Zachytili sme pomerne nízku mieru odpovedania na requesty a nakoľko je rešpekt jeden z našich hlavných hodnôt, budeme sa snažiť, aby neostalo veľa ľudí bez odpovede na svoju starostlivo pripravenú žiadosť.

Rovnako sme zaznamenali nízky počet mentees, ako aj žiadostí o pracovné pozície v súkromnom sektore a v neposlednom rade aj málo informácií o tom, ako samotné spolupráce prebiehajú (či už v rámci dobrovoľníctva alebo mentoringu). Všetky nedostatky máme podchytené a neustále pracujeme na ich zlepšení. 

Spoločný teambuilding počas leta 2022

Čo nás čaká v roku 2023

V nasledujúcom roku nás čaká nespočetné množstvo GROWNi projektov. Jedným z nich bude aj sprievodca pre každého, kto uvažuje o založení vlastného projektu či firmy s obsahom od našich skvelých partnerov. Chystáme aj interaktívne a tematické akcie pre mikro komunity a máme pripravený aj lepší matchingový mechanizmus, ktorý umožní väčšiu relevanciu príležitostí pre konkrétny profil človeka a jeho záujmy. 

Chystáme zvýšiť aj počet príležitostí so systematickým dopadom (pre zlepšenie chodu strategických organizácii 3. sektora, ale aj tematické skupiny alebo skupiny expertov na pomoc v štátnej správe). A v neposlednom rade zlepšenie špecifickej komunikácie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým vytvoríme priestor pre zdieľanie skúseností a informácie o trhu, pokiaľ teda zvažujú návrat na Slovensko.

Staň sa členom našej komunity a podpor fungovanie našej organizácie

Ďakujeme a tešíme sa na vás aj v budúcom roku!

Ako môžete vidieť, v roku 2022 sme sa pustili do množstva nových projektov a výziev, z ktorých sa tešíme až dodnes. Zároveň chystáme veľa noviniek a vylepšení, no rovnako sme sa aj poučili z vecí, ktoré nám nevyšli úplne podľa predstáv. No práve o tom je rast a my dúfame, že aj v ďalšom roku s nami budete rásť aj vy.  

Jedno veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom, mentorom, partnerom a ľuďom, ktorí nás podporovali, dôverovali nám a vďaka ktorým sme dnes tam, kde sme. Tešíme sa kam nás rok 2023 zavedie a úprimne veríme, že sa budeme aj naďalej navzájom podporovať, vzdelávať, pomáhať si a prispievať k pozitívnej zmene na Slovensku.