Preskočiť na obsah

Rozhovor: Práca v pracovnej skupine bola príležitosť spoznať šikovných ľudí u nás doma, ktorí majú chuť posúvať Slovensko dopredu. 

GROWps, alebo inak – GROWNi pracovné skupiny, je koncept z dielne GROWNi, o ktorom sa viac dozvieš v tomto blogu.

V blogu sa postupne dozvieš: 

  • Čo sú to pracovné skupiny, prečo vznikli, aké sú ich ciele a princípy  
  • Aký je pohľad účastníka pracovnej skupiny 
  • O pohľade ambasádora pracovnej skupiny – Petra Solára 

O pracovných skupinách 

Pracovné skupiny prepájajú študentov, mladých profesionálov a profesionálov z rovnakých oblastí na pravidelných, dlhodobo trvajúcich stretnutiach, v rámci ktorých členovia riešia pracovné výzvy a otázky, s ktorými sa často stretávajú. GROWps je rozvojový program, ktorý má pravidelný, uzavretý formát, vedený ambasádorom na rôzne témy. Ambasádor si na stretnutie, pripraví pre pracovnú skupinu tému, týkajúcu sa oblasti, ktorej sa spoločne venujú, môže si prizvať aj hostí. Skupina je postavená na zdieľaní vedomostí práve aj účastníkov, ambasádor tak nie je jediný, ktorý prezentuje.  

Pracovné skupiny vznikli kvôli potrebe mladých profesionálov a profesionálov rozvíjať sa v téme externe, s ľuďmi z iných organizácií, zdieľať skúsenosti, know-how a prepájať sa navzájom. Cieľom pracovných skupín je prepájať angažovaných ľudí, ktorých spája spoločná téma. Program GROWNi GROWps má vzdelávací a prepájací charakter. Formát Impact GROWps nad rámec spomenutých dvoch cieľov rozvíja konkrétnu potrebu v spoločnosti, napríklad nastaviť inovačnú stratégiu Slovenska, či vytvoriť materiál na integráciu ľudí z Ukrajiny do firiem. 

Zaujíma ťa, ako to vyzerá v praxi v pracovnej skupine? Aktuálne pracovné skupiny nájdeš tu.

Benefity GROWps pre účastníkov 

Networking v uzavretej komunite – Vďaka pracovným skupinám získaš kontakt s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí pôsobia v rovnakom odbornom prostredí. Zistíš ako konkrétne problémy a otázky riešia iní a získaš možnosť riešiť oblasti, ktoré ťa dlhodobo trápia.  

Kontinuita – Kontinuita zabezpečí ponorenie sa v rámci témy do hĺbky. Stretnutia prebiehajú raz až dvakrát do mesiaca, v priebehu pol roka až roka.  

Knowledge sharing – Okrem možnosti podeliť sa o svoje cenné skúsenosti, môžeš sa obohatiť aj o mnoho ďalších, ktorí poskytnú ostatní členovia skupiny.  

Ambasádori – Každá skupina je vedená odborníkom z danej oblasti, ktorý pôsobí ako facilitátor. Prinesie aj svoje jedinečné skúsenosti a udá rámec celkovej problematike. Ambasádor je zodpovedný za celkový chod skupiny a zapájanie sa všetkých členov, pôjde najmä o zaujímavých odborníkov zo zahraničia, ktorí poskytnú pohľad zvonku. 

Princípy GROWps 

Zapájame sa všetci – Vedľajším efektom pracovných skupín je aj komunita. Naučíš sa novým veciam a zároveň spoznáš nových inšpiratívnych ľudí, od ktorých sa môžeš učiť, a ktorí sa môžu učiť od teba. 

Kamery sú podľa možnosti zapnuté – Prosíme účastníkov, aby mali zapnuté kamery, teda sa u nás nebudeš rozprávať so šedými štvorčekmi (aj keď samozrejme nie každý má technické vymoženosti, ktoré by dovoľovali zapnutie kamery, čo plne rešpektujeme). 

Plne sa sústredíme – Snažíme sa, aby účastníci mohli venovať maximum svojej pozornosti stretnutiu. Preto aj dopredu plánujeme a komunikujeme stretnutia. 

Tvoríme komunitu – Nie je to len o budovaní vedomostí, ale aj o tebe, o jednotlivcovi v skupine ľudí, ktorá sa snaží napredovať vpred. V skupine môžeš slobodne prichádzať s nápadmi, navrhovať témy a komunikovať s ľuďmi.  

Aktívne sa počúvame – Okrem získania nových vedomosti, nápadov, rád a zaujímavého networku ľudí ako si ty, zlepšíš sa aj v počúvaní druhých. V tomto skille je málo expertov a preto ti aj táto skupina pomôže zlepšiť sa. 

Pohľad účastníka pracovnej skupiny 

Založil som startup zameraný na softvérové technológie a do pracovnej skupiny som sa prihlásil, aby som získal nový pohľad na vedenie startupu, spolu s tým, aké procesy majú v softvérovom štúdiu. Chcel som takisto spoznať nových ľudí z podobného pracovného odvetvia, čo sa mi aj podarilo. Spoznal som mnoho ambicióznych ľudí, ktorí už v mladom veku úspešne podnikajú. V pracovnej skupine som sa naučil ako pracovať s klientmi, ako získavať nových klientov, získal som vedomosti o technológiách, ktoré mi uľahčujú prácu a uvedomil som si chyby, ktorým je potrebné vyhnúť sa pri marketingu, pri hľadaní nových zamestnancov alebo networkingu. Vedomosti, ktoré som nadobudol dokážem pravidelne v praxi používať. Hovorí Marco, ktorý bol účastníkom pracovnej skupiny: Ako vybudovať úspešný Startup s Jozefom Petrom

Rozhovor s ambasádorom pracovnej skupiny Petrom Solárom 

Čo ťa motivovalo, aby si sa stal ambasádorom pracovnej skupiny? 

Myslím si, že inovatívny a vysoko kompetentný neziskový sektor je neodmysliteľnou súčasťou silnej občianskej spoločnosti a na Slovensku sa tento sektor veľmi rýchlo rozvíja. Vnímam mnohé organizácie, ktoré majú zaujímavé nápady a zaujímavé programy, ktorými nielenže vypĺňajú priestor, ktorý tu predtým možno trochu chýbal, ale takisto mám pocit, že reálne posúvajú Slovensko dopredu. Téma spolupráce s firemným sektorom je v tomto kontexte aktuálna, keďže firemný sektor ponúka zaujímavé príležitosti a kapacity, ako dosah neziskových organizácii znásobiť. Takže, keď som dostal túto príležitosť vytvorenia priestoru pre danú tému, bol som veľmi nadšený a chcel som tak podporiť ďalší rast a rozvoj neziskového sektora u nás doma.  

Je vedenie takejto skupiny pre teba prínosné?  

Pre mňa, ako ambasádora určite. V prvom rade to bola príležitosť spoznať šikovných ľudí u nás doma a ľudí, ktorí majú chuť posúvať Slovensko dopredu, a ktorí disponujú silným presvedčením, kreativitou a skvelými nápadmi. V druhom rade to pre mňa bola príležitosť obohatiť sa o nové postrehy, nové nápady a skúsenosti, a takisto spoločne premýšľať, ako môže komunita profesionálov neziskového sektora realizovať spoluprácu efektívnejšie. V neposlednom rade mi to prinieslo možnosť rozvinúť moje soft skills, komunikačné zručnosti, napríklad empatický počúvať, zistiť ako vytvoriť priestor pre diskusiu, ako sa pýtať konštruktívne otázky a ako pracovať s rôznymi perspektívami a skúsenosťami, ako inšpirovať, ale zároveň neradiť.  

Ako vyzerá práca v pracovnej skupine? 

Cieľom pracovných skupín je dať účastníkom predstavu, ako vyzerá spolupráca so súkromným sektorom v praxi. Ďalším cieľom je podporiť kolegov v systémovom prístupe k budovaniu spolupráce. V rámci každého stretnutia sa sústredíme na konkrétny krok budovania spolupráce, ako si nastaviť strategický a taktický plán, ako pripraviť a prezentovať kvalitný hodnotový návrh, ako partnera angažovať a efektívne ho do spolupráce zapojiť, a ako túto spoluprácu ďalej prehlbovať. Mojou úlohou je pripraviť štruktúru týchto stretnutí a sprievodné otázky, na základe mojich vlastných osobných skúsenosti, no takisto na základe očakávaní účastníkov. Prevažná časť stretnutí je vedená formou dialógu, snažíme sa zapájať postrehy a skúsenosti účastníkov. Pýtame sa ich, ako sa vysporiadali s výzvami, čo pre nich fungovalo a čo nie. Súčasťou stretnutí sú aj krátke cvičenia, ako napríklad whiteboarding, kde si vytvoríme nástenku s myšlienkami alebo postrehmi na stanovenú otázku, a spoločne rozvíjame o danej otázke diskusiu. Na každé stretnutie si takisto pripravím aj nejaký príklad, alebo zhrnutie osvedčených postupov. Nesnažím sa však účastníkom predostrieť návod, ako by mali postupovať. Skôr pracujem s predpokladom, že práve oni sú expertmi v danej oblasti a snažím sa im poskytnúť priestor, v ktorom si môžu vytvoriť predstavu o systéme, či postupe, ktorý bude najlepšie vyhovovať ich ambíciám, potrebám a cieľom. 

Podarilo sa niečo dosiahnuť?  

Budovanie spolupráce je behom na dlhú trať a vyžaduje si predovšetkým trpezlivosť a vytrvalosť predtým, než sa dostavia určité výsledky. V  krátkodobom horizonte sa nám podarilo predovšetkým podporiť vzájomnú výmenu postrehov, a priblížiť hodnotu systémového vnímania a strategického prístupu k budovaniu spolupráce, no takisto zosieťovať účastníkov pracovnej skupiny a prispieť tak k formovaniu komunity odborníkov.  

Vďaka zaujímavým podujatiamkurzom, či študijným a štipendijným príležitostiam môžeš nielen rásť, ale aj spoznať zaujímavé organizácie či inšpiratívnych lektorov. Všetky vzdelávacie príležitosti nájdeš tu: