Preskočiť na obsah

Globálnemu otepľovaniu NEuTEČieme! Postavme to modro-zelené.

Existencia globálneho otepľovanie je vedecky potvrdený fakt už dostatočne dlho na to, aby sme mohli povedať, že väčšina ľudskej populácie s touto teóriou súhlasí a sú si vedomí kam, ako ľudstvo spejeme. Napriek tomu je medzi nami jasne badateľná neschopnosť zmeny a konfrontácie tohto problému.

V lete roku 2000 zasiahla južnú Európu vlna horúčav, pričom rekordné teploty dosahovali až 43°C. Ničivé teploty spôsobujúce suchá pokračovali aj v nasledujúcich rokoch s negatívnym vplyvom na úrodu a lesy. Celá táto skutočnosť má vplyv na prirodzený vodný cyklus. Nepravidelnosť dažďa má negatívny vplyv na biodiverzitu riečnych a potočných ekosystémov a rast výskytu extrémnych denných úhrnov spôsobuje rozsiahle prívalové povodne, ktoré sú pre obyčajného občana finančne náročné. Okrem týchto skutočností spôsobuje globálne otepľovanie mnoho ďalších problémov. Prečo teda nie sme v pozore a nepodnikáme razantné kroky?

Človek je totiž neschopný uvedomovať si, ako ho tak “vzdialená” skutočnosť dokáže ovplyvniť a vníma to ako problém budúcnosti, ktorým sa jeho prítomné ja nemusí zaoberať. Existujú, ale ľudia, ktorí sú schopní túto ľudskú nedokonalosť prekonať. Presne takýchto ľudí nájdete práve v občianskom združení NEuTEČ, kde sa už od roku 2020 venujú témam zelenej a modrej infraštruktúry v mestách na Slovensku, ktoré fungujú ako adaptačné opatrenia aplikované na zmiernenie dôsledkov rýchlo meniacej sa klímy. Ja som mal tú česť uskutočniť rozhovor s Andrejom Hrmom z NEuTEČ a zistiť o nich niečo viac. 

Čo vás viedlo k založeniu iniciatívy NEuTEČ?

Po tom, čo som sa vrátil na SK po štúdiu v USA, nemohol som si nevšimnúť nedostatok, zelenej infraštruktúry na SK. V USA som mal možnosť dostať sa do problematiky a ich riešení vďaka ľuďom z environmentálneho oddelenia mesta Seattle. Následne po návrate som sa začal zaujímať a zamýšľať nad stavom zelenej infraštruktúry ako aj povedomí o nej na SK.

Zelená a modrá infraštruktúra je téma, ktorej sa v NEuTEČ venujete. Čo to, ale vlastne je a aký je jej zmysel?

Jednoducho povedané, zelená infraštruktúra, je typ prírodnej či poloprírodnej infraštruktúry, ktorej primárnym účelom je prispôsobovanie miest klimatickej zmene a mitigácia negatívnych dopadov ľudských aktivít. Modrá infraštruktúra je podkategória zelenej infraštruktúry, ktorý sa zameriava na manažment vody v prostredí či už jej zadržaním tj. Prevenciou povrchového odtoku dažďovej vody alebo jej efektívnejším využitím.

Aký bol zatiaľ váš najúspešnejší projekt?

Tým, že sme stále začínajúci projekt sa ťažko vyberá jeden najúspešnejší projekt. Aktuálne pracujeme na troch projektoch, na dažďovej záhrade pre školu v Ružinove, na komunitnej záhrada s biodiverzitnými prvkami Podunajských Biskupiciach a na dažďovej záhrade s vodozádržným systémom v Karlovej Vsi. Pri týchto projektoch sme videli čiastkové úspechy v procese, a to predovšetkým navrhovanie projektov a následné získanie finančných prostriedkov z verejných i súkromných zdrojov. A celkovo sa hlavne veľa, ako mladý inovatívny tím učíme praxou, za jazdy.

Čo je vaším cieľom na rok 2022?

Našim hlavným cieľom na rok 2022 sú naše tri aktuálne projekty, kde pracujeme na troch dažďových záhradách pre základné školy, Drieňová, Biskupická a Karloveská v Bratislave. Taktiež by sme chceli začať aktívnejšie spolupracovať s mestom Bratislava na rôznych projektoch. Popritom plánujeme organizovať edukačné workshopy pre deti základných škôl o životnom prostredí a jeho dôležitosti.

Aké sú najväčšie nedostatky Slovenska v modrej a zelenej infraštruktúre?

Vo všeobecnosti považujem za najväčší problém fakt, že na Slovensku chýba dlhodobé a smart plánovanie miest takže aj keď existujú iniciatívy, ktoré sa zameriavajú práve na rozvoj zelenej infraštruktúry, nie sú systematické a integrované s inými projektami. Toto sa pomaly mení a hlavne by som rád vyzdvihol prácu Metropolitného inštitútu v Bratislave.

Čo môže dobrovoľník očakávať od práce v NEuTEČ?

Práca na dynamických projektoch, ako aj dosah na ich priamu realizáciu, a teda každý má možnosť kreatívne sa činiť v rôznych oblastiach, v ktorých sa o.z. NEuTEČ angažuje. Skúsenosť s prácou v angažovanom tíme ľudí a podieľanie sa na environmentálnej zmene.

Odporučili by ste aj iným organizáciám a dobrovoľníkom platformu GROWNi? A prečo?

GROWNi ponúka aj malým organizáciám a iniciatívam dosah k veľkému množstvu aktívnych ľudí, ktorí majú chuť pracovať na zmysluplných projektoch a priložiť tak ruku k dielu. Je to jedinečná príležitosť spojiť organizácie s ľuďmi, ktorí o to majú záujem.

Zelená a modrá infraštruktúra poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu (zvyšuje vlhkosť ovzdušia, poskytuje tieň, znižuje hluk, prašnosť a výkyvy teplôt). Riešenia zelenej a modrej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí, v ktorom na Slovensku žije viac ako 54 % obyvateľov. Jej základnou úlohou je v sídlach miest zabezpečiť obyvateľstvu kvalitné životné prostredie. Prostredie, v ktorom žiješ aj ty a budú žiť tvoje deti. Tak prečo s tým niečo neurobiť? NEuTEČ je tvoja šanca ako pomôcť! Priamo na stránke GROWNi, nájdeš aktuálne ponuky, o ktoré sa môžeš uchádzať. Ak, ale práve zelená a modrá infraštruktúra nie je práve tvoja šálka kávy, tak nestrachuj, lebo u nás v GROWNi máme teraz 110+ dobrovoľníckych projektov. Preto veríme, že minimálne jeden z nich čaká práve na TEBA.