Preskočiť na obsah

Daruj nám svoje 2% z dane

Aj príspevky z 2 % z dane nám umožnia realizovať aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom a celej krajine. Spolu tak budujeme lepšie Slovensko. Ďakujeme, že v tom môžeme byť spolu.

GROWNi je vyústením 8 rokov práce organizácie LEAF.

“Bol by som rád, keby pred 20 rokmi GROWNi existovalo, a niekto by ma vedel postrčiť, nasmerovať.”

Marián Jazbec

AKO POSTUPOVAŤ PRI DAROVANÍ 2% Z DANE

Zamestnanec

1. Do 15. februára požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. (pdf)

2. Vyplň tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (pdf)

3. Do 30. apríla doruč obe vyššie uvedené tlačivá poštou (alebo osobne) na ľubovoľný daňový úrad. (adresu nájdeš tu)

Fyzická osoba

1. Vyplň v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie predchádzajúceho roku je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca (alebo v predĺženom termíne) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba

1. Vyplň v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka uplynie 31. marca (alebo v predĺženom termíne) a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Potrebné údaje:

  • IČO: 42 264 723
  • Obchodné meno: LEAF
  • Právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Prievozská 4, 821 09 Bratislava

AKO NÁM EŠTE MÔŽEŠ POMÔCŤ?

  1. Zdieľaj, prosím, našu stránku s priateľmi.
  2. Ak vieš o organizácii, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na 2% z dane, napíš nám o nej na info@growni.sk. ĎAKUEJEME