Preskočiť na obsah

Daruj nám svoje 2% z dane

Aj príspevky z 2% (3%) z dane nám umožnia realizovať aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom a celej krajine. Spolu tak budujeme lepšie Slovensko. Ďakujeme, že v tom môžeme byť spolu.

GROWNi je vyústením 8 rokov práce organizácie LEAF.

“Bol by som rád, keby pred 20 rokmi GROWNi existovalo, a niekto by ma vedel postrčiť, nasmerovať.”

Marián Jazbec

AKO POSTUPOVAŤ PRI DAROVANÍ 2% (3%) Z DANE

Zamestnanec

1. Do 15. februára požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. (pdf)

2. Vyplň tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (pdf)

3. Ak si v predchádzajúcom roku odpracoval dobrovoľnícky, minimálne 40 hodín, môžeš nám poukázať až 3% z dane. Na poukázanie 3% z dane je potrebné doložiť Potvrdenie/potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, ktoré ti vystaví organizácia/organizácie, pre ktorú/é si dobrovoľnícku činnosť vykonával. 40 hodín nemusí byť odpracovaných v prospech iba jednej organizácie, tieto hodiny sa môžu kumulovať od rôznych organizácií.

4. Do 30. apríla doruč vyššie uvedené tlačivá poštou (alebo osobne) na ľubovoľný daňový úrad. (adresu nájdeš tu)

Fyzická osoba

1. Vyplň v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane z príjmu.

2. Na poukázanie 3% z dane je potrebné doložiť Potvrdenie/potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, ktoré ti vystaví organizácia/organizácie, pre ktorú/é si dobrovoľnícku činnosť vykonával. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti je nutné priložiť k daňovému priznaniu.

3. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie predchádzajúceho roku je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca (alebo v predĺženom termíne) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa tvojho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávaj si pozor na to, či sa ťa netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba

1. Vyplň v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka uplynie 31. marca (alebo v predĺženom termíne) a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Potrebné údaje:

  • IČO: 42 264 723
  • Obchodné meno: LEAF
  • Právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany

AKO NÁM EŠTE MÔŽEŠ POMÔCŤ?

  1. Zdieľaj, prosím, našu stránku s priateľmi.
  2. Ak vieš o organizácii, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na 2% z dane, napíš nám o nej na info@growni.sk. ĎAKUJEME