Preskočiť na obsah

Dá sa to aj inako: Ako Stredoškoláci riešia duševné zdravie na Slovensku

V rámci krajín EÚ je odhadované, že 27% dospelých ľudí (18 – 65 roční) trpí duševnou chorobou. Tieto údaje reflektujú najmä oficiálne štatistiky a sú s veľkou pravdepodobnosťou podhodnotené. Zároveň hrozí, že duševné zdravie bude do roku 2030 hlavnou príčinou zdravotných postihnutí v bohatých krajinách, (a ver tomu či nie, je ňou aj Slovensko). Napriek znateľnej závažnosti situácie, ktorú tieto dáta ilustrujú, sa na Slovensku tejto téme zďaleka nevenuje dostatočná pozornosť. 

Duševné zdravie je obklopené stigmami, ktoré pramenia zo slabej informovanosti v našich výchovných a spoločenských zvykoch. Spomedzi osôb trpiacich duševnou poruchou vyhľadala odbornú pomoc len jedna štvrtina a viac ako tretina z nich vôbec nekontaktovala psychiatra alebo psychológa. Takáto skutočnosť môže viesť k nevhodnej a nedostatočnej liečbe, zbytočnému nárastu duševných porúch a s tým spojenými individuálnymi a spoločenskými nákladmi. 

Účinnou formou boja proti stigme je osveta. A v tomto prípade takúto rolu na seba prevzala skupina mladých ľudí so svojim študentským projektom inako. Jeden z jej spoluzakladateľov, Matej Adam Balint – študent z Leaf Academy, nám poskytol rozhovor a pohľad do zákulisia. Už samotný názov inako odráža čomu sa projekt venuje, „i“ totiž vyzerá ako bodkočiarka, čo je aj symbol duševného zdravia. Cieľom projektu je „spájať mladých ľudí s témou duševného zdravia. 

Matej Adam Balint

Aký je hlavný cieľ v inako? A čo robíte preto aby ste ho dosiahli?

Náš dlhodobý cieľ je zlepšenie duševného zdravia všeobecne u mladých ľudí, alebo aspoň privedenie ich bližšie k tej téme, aby si už dokázali nájsť pomoc alebo pomôcť si sami. Momentálne máme Instagramovú stránku, kde sa dá nájsť množstvo základných informácií o duševnom zdraví. Slúžime takto ako taký most medzi mladými ľuďmi a témami duševného zdravia,  nie ako priama profesionálna psychologická pomoc. V budúcnosti by sme radi aj viedli workshopy na školách, viedli diskusie so psychológmi, a mnoho ďalšieho.

Čo bolo takým začiatočným podnetom, ktorý stvoril inako?

Na našej škole, LEAF Academy, máme predmet, ktorý sa volá Podnikavé Líderstvo. Na tomto predmete sa každý študent po určitom čase začlení do nejakého projektu alebo stáže. Jedna moja spolužiačka a spoluzakladateľka, Jana Šimeková, mala pôvodne nápad pomôcť mladým ľuďom cez vzdelávací program, počas ktorého by sme študentom priblížili témy duševného zdravia a učiteľom metódy, ako komunikovať a pristupovať k týmto témam. Tento nápad nakoniec nevyšiel a boli sme trochu stratení. Vedeli sme ale to, že chceme nejako pomáhať mladým ľuďom v oblasti duševného zdravia. To sa doteraz nezmenilo a vytvorilo to bázu, na ktorej stojí náš projekt dodnes. Postupom času sa náš tím začal rozvíjať a dnes tvoria väčšinu externí dobrovoľníci.

Čo zatiaľ považujete za svoj najväčší úspech?

Za posledný rok sa nám zdôverilo viac ľudí a osobne nám napísalo o svojich problémoch. V tíme máme aj psychologičku a spolupracujeme s ďalšími profesionálmi, ktorí nám pomáhajú nasmerovať týchto ľudí najlepšie čo vieme, obzvlášť ak nemajú prístup k psychológovi či terapeutovi. Každý z týchto ľudí je pre nás obrovským úspechom, nie len kvôli potenciálnej pomoci ktorú sme im dali, ale aj kvôli tomu, že sme sa zdali ako dostatočne dôveryhodná skupina ľudí na to, aby nás vôbec kontaktovali.

“Starého psa novým kúskom nenaučíš”, platí to aj pri téme duševného zdravia?

Je pravda, že starší ľudia sú celkovo viac konzervatívni a pri téme duševného zdravia to nie je výnimka. Často sa stane, že staršie generácie sa vyhýbajú tejto téme, alebo ju jednoducho ignorujú. Z takýchto dôvodov existujú stereotypy a mýty ako že ženy sú hysterické alebo ako muži by sa mali pochlapiť, že by nemali plakať, atď. Niektorí ľudia jednoducho okolo týchto mýtov vyrastali a veria im aj doteraz. Nanešťastie sa môže stať, že presne z týchto dôvodov majú mladšie generácie menej prístupu k pomoci a liečbe, keďže nemajú osobu, ktorej by sa mohli zveriť (ako podporujúci rodičia). Ak je človek neplnoletý, tak bez podporujúcich rodičov sa ani nemôže sám prihlásiť na terapiu alebo sa ísť diagnostikovať.

Ak by ste mohli zmeniť jednu vec ohľadom duševného zdravia na Slovensku čo by to bolo?

Jednoznačne prístupnosť k profesionálnej pomoci. Štátnych psychologičiek na školách a inde nie je dostatok, psychiatrov taktiež nie, a súkromná pomoc je často príliš drahá alebo iným spôsobom nedostupná na to, aby každý človek ktorý potrebuje profesionálnu pomoc ju aj dostal. Destigmatizácia tejto témy je pre riešenie tohto problému kľúčová, keďže ak ľudia budú bližšie k tejto téme a vzrastie pre ňu záujem, riešenia prídu taktiež.

Ste súčasťou platformy GROWNi. Aká je zatiaľ vaša skúsenosť a čo ste vďaka tomu získali?

Cez platformu GROWNi nás kontaktovalo už viac ako päťdesiat dobrovoľníkov za posledný rok. Našli sme tam mnoho fascinujúcich mladých duší, veľa z ktorých s nami pracuje dodnes. Aj keď má ešte svoje nedokonalosti, GROWNI má ohromný potenciál a dúfam, že sa bude len rozširovať.

Prečo by dobrovoľníci mali ísť pracovať práve k vám?

Náš projekt dáva možnosť mladým ľuďom pomôcť iným mladým ľuďom. Celkovo takto môžu pomôcť na veľkej ceste k destigmatizácii duševného zdravia na Slovensku a spoznať mnoho motivovaných a ochotných ľudí v jednom.

Pridaj sa a GROWNi

Na platforme GROWNi vytvárame priestor pre mnohé zmysluplné projekty aby mohli rásť. Skrz našu spoluprácu, ktorá je úplne zdarma, sú schopní sa zviditeľniť, čo im napomáha k väčšiemu záujmu dobrovoľníkov. Vďaka vytvorenému profilu na GROWNI sú organizácie schopné udržiavať aktuálne informácie o svojich pracovných/dobrovoľníckych ponukách, o svojej práci, všeobecné informácie a zjednodušuje komunikáciu medzi nimi a dobrovoľníkmi.

Pre dobrovoľníka tak vzniká priestor plný rôznorodých ponúk. Ako sú napríklad tie u inako, kde sa môžeš momentálne stať tvorcom kontentu pre sociálne siete, robiť jazykovú korektúru pre témy duševného zdravia na sociálnych sieťach alebo ak si skôr kreatívna osoba, ktorá sa nebojí myslieť outside of the box, tak pozícia hlavy marketingového tímu je pre teba ako stvorená.(aktuálne pre 25.2.2022)

Ak si sa v týchto pozíciách nenašiel, nevadí. Na našej platforme GROWNI nájdeš stovky ďalších ponúk od iných organizácií. Tak neváhaj a preklikni sa cez link k nám do GROWNI a poď aj ty pomáhať zmysluplným organizáciám meniť svoje okolie!