Preskočiť na obsah

Čo tak stredná škola na Slovensku?

Čo tak stredná škola na Slovensku?
Dostupné vzdelanie svetovej úrovne založené na hodnotách, inšpiratívnej komunite a sebapoznávaní, a to všetko na Slovensku!
 
LEAF Academy je medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. Rozsiahly štipendijný program umožňuje každému študentovi získať štipendium až do výšky 98% školného.
 
V LEAF Academy sú študenti pripravovaní nielen akademicky na ďalšie štúdium, ale aj na reálny život plný neustálych zmien a nových výziev 21. storočia. Učia sa kriticky myslieť, rozvíjať svoje nápady a kreativitu, pracovať v tíme či rozbehnúť vlastný projekt a spolupracovať s reálnymi biznisovými a neziskovými partnermi.
 
Máte deti, mladších súrodencov či známych vo veku 14 až 17 rokov, ktorí hľadajú iný spôsob vzdelávania a majú túžbu a potenciál pozitívne formovať svoje okolie? Dajte im vedieť o LEAF Academy, ktorá prijíma prihlášky do 2- alebo 4ročného programu na ďalší školský rok a pre všetkých záujemcov organizuje v najbližších týždňoch Dni otvorených dverí.
 
Viac o LEAF Academy si môžete prečítať aj v tomto článku vo Forbes.