Preskočiť na obsah

Človek by mal nájsť vo svojom odbore niekoho, ku komu môže vzhliadať, kto ho motivuje a na koho sa môže obrátiť

O skúsenostiach s mentoringom sme sa porozprávali s Jakubom Horváthom, ktorý je v súčasnosti pedagógom na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, je freelance copywriter, konzultant pre sociálne siete, realizátor PR kampaní a Google Certified Trainer pre oblasť #IamRemarkable.

V akej oblasti ponúkaš mentoring a ako dlho sa mentoringu venuješ?

Ponúkam mentoring na úrovni content marketingu, brandingu, copywritingu, digitálnej stratégie, marketingovej komunikácie a PR. V rámci GROWNi sa mentoringu venujem od júla 2020.

Prečo si s mentoringom začal? Čo bolo impulzom/motiváciou?

Za prácu, ktorej sa venujem je samozrejme odmena, no myslím si, že keď niektoré príležitosti a odmeny prichádzajú, tak samozrejme je vhodné okrem tých zárobkových vecí robiť aj tie veci, ktoré sú zadarmo a vrátiť tak niečo dobré, niečo pozitívne späť do vesmíru. To, čo som sa naučil za svoj pracovný a osobný život chcem nejakým spôsobom pretaviť do pomoci mladým ľuďom a možno ich usmerniť, uľahčiť im začiatky, aby nerobili také chyby aké som robil napríklad ja. Bolo by fajn, ak by mne vtedy niekto takto pomohol, keď som bol v tej fáze života. Čiže prioritná motivácia spočíva v tom, že treba robiť aj niečo zadarmo, a tak pomáhať.

Je podľa teba mentoring dôležitý? Ak áno, prečo ho považuješ za dôležitý?

Mentoring je určite dôležitý, ak by som si to nemyslel, tak to nerobím ani ja. A prečo je to dôležité? Je to úplne iné, keď sa človek rozpráva s reálnym človekom, najlepšie s človekom, ktorý má pracovné skúsenosti a vie mu istú vec vysvetliť na odžitom príklade. Ozývajú sa mi napríklad aj ľudia, ktorí pracujú na konkrétnych zadaniach, predpokladám, že sa ich snažia robiť vlastnými silami, zháňajú si informácie online, možno si už niečo zažili, ale potrebujú nejakého seniórnejšieho človeka, ktorý im dokáže ponúknuť iný pohľad, vložiť do toho určité skúsenosti a pozrieť sa na ich prácu z väčšej perspektívy.

Ty sám si mal niekedy mentora?

Dá sa povedať, že áno. Nemal som oficiálneho mentora, ale mojim mentorom bol, a v podstate stále je, vedúci Katedry marketingu a medzinárodného obchodu, docent Bačík, ktorý bol mojim školiteľom počas doktorandského štúdia. Nie je to len o tom, že riešime pracovné veci, ale počas mojej akademickej kariéry som sa na neho mohol obrátiť a stále mi vedel a vie správne poradiť pri akýchkoľvek problémoch, tak osobných ako aj pracovných. Človek by si podľa môjho názoru mal nájsť vo svojom odbore niekoho, ku komu môže vzhliadať, kto ho motivuje a na koho sa v prípade potreby pomoci môže stále obrátiť.

Mentoringu sa venuješ už nejaký čas, bol si mentorom pre viacero ľudí, aké sú tvoje skúsenosti? S akými ľuďmi si sa stretol?

Po založení profilu na GROWNi bol môj prvý mentoring zhodou náhod z Prešova. Ozvala sa mi riaditeľka tunajšej súkromnej obchodnej akadémie. Cieľom bolo nejakým spôsobom povzniesť školu, namotivovať študentov, aby si na školu podali prihlášku, keďže konkurencia na úrovni tohto typu škôl je v Prešove pomerne vysoká. Komunikácia prebiehala najprv pomocou e-mailov, neskôr prostredníctvom osobného stretnutia a nakoniec som obchodnú akadémiu fyzicky navštívil. Osobne som sa stretol s marketingovým tímom školy, zloženým z pani učiteliek, ktorému som urobil také kvázi malé školenie, ukázali sme si sociálne siete, priblížil som im, ako to robím ja u nás na fakulte, čo mi funguje a čo nie. S ďalším človekom som sa stretol online formou. Bol to pán, ktorý už bol freelancer a hlavne potreboval poradiť ohľadom copywritingu, chcel nejaké tipy. Okrem iného som mu vysvetlil, že copywriting nefunguje tak, že si človek prečíta článok so siedmimi tipmi ako robiť copywriting, dôležité je napríklad aj veľa čítať a takisto písať, vďaka čomu človek dostane do seba štylistiku, gramatiku a celkovo aj vyjadrovacie prostriedky. Toto stretnutie bolo jednorazovým stretnutím, na ktorom sme sa hodinku porozprávali, poskytol som nejaké tipy, rady, usmernenia, atď. Ešte spomeniem stretnutie s jedným šikovným mladíkom, ktorý sa pripravuje na súťaž, kde zadaním úlohy je vypracovať projekt, respektíve marketingovú stratégiu pre ich mesto alebo obec, kde za konkrétnych podmienok majú dosiahnuť zlepšenie komunikácie a prilákanie ľudí do daného mesta alebo obce. S ním som sa bavil najprv všeobecne, potom niečo konkrétne o projekte, ako ho robiť a nakoniec mi poslal vypracované zadanie, na ktoré som mu dal spätnú väzbu. Čiže mám skúsenosti s dlhšie trvajúcou spoluprácou, ale aj s jednorazovými spoluprácami, no takisto so spoluprácou týkajúcou sa konkrétnych vecí, pri ktorých potrebujú usmernenie, prípadne spätnú väzbu na daný projekt.

Ako sa stať mentorom na GROWNi si môžeš prečítať v tomto článku.

Čo títo ľudia získali vďaka tvojmu mentoringu?

Napríklad pri spomenutej obchodnej akadémii vidím progres na ich instagramovom profile. Po začatí môjho mentoringu si škola vytvorila instagramový profil, ktorý predtým nemala. Teraz vidím, ako na profile komunikujú, viditeľne sa zlepšili aj po grafickej stránke a dodatočne, z externého sledovania ich profilu, som si všimol isté napredovanie a zlepšenie na úrovni marketingovej komunikácie.

Na GROWNi máme momentálne viac ako 260 mentorov z rôznych oblastí ako výskum, marketing, ekonómia, inovácie či manažment. Nájdi si svojho mentora aj ty.

Aké konkrétne výhody človeku mentoring prinesie?

Výhodou určite je, že prostredníctvom mentoringu človek získa neoceniteľné pracovné a životné skúsenosti. Ak ľudia nevyužijú mentoring môžu si vylámať zuby sami, na druhej strane mentor im môže poskytnúť skúsenosti, a tým ich vyvarovať začiatočníckym chybám. Mentoring predstavuje pri vypracovávaní jednotlivých projektov aj akúsi barličku, keďže majú niekoho, kto im poradí a nemusia sa tak spoliehať iba na seba. Jednoducho môžu prísť na portál GROWNi, mentori sú tam zverejnení a stačí si len vybrať. Výhodou je určite tiež finančná úspora, keďže mentoring prostredníctvom GROWNi je zadarmo. Ak človek zväčša chce takéto služby, tak to nie je lacná záležitosť. Za tri najhlavnejšie výhody mentoringu na GROWNi považujem jednoduché prepojenie, zdieľanie pracovných a životných skúseností a fakt, že je to zdarma.

Čo si naopak ty získal od ľudí, ktorých si mentoroval?

Teším sa napríklad z toho, že ten už spomenutý šikovný mladík, ktorý je ešte na strednej škole, sa už venuje takým súťažiam a zadaniam. Som z toho nadšený, takíto ľudia ma naštartujú a napĺňajú ma istým elánom. No a napríklad už spomenutá obchodná akadémia mi poskytla možnosť na oplátku urobiť prednášku na ich škole.

Prečo by si mali ľudia požiadať o mentora?

Ako som už spomenul, ja vo svojom živote mám mentora a podľa mňa je super mať okolo seba ľudí, ku ktorým človek vzhliada, ktorí ho motivujú, posúvajú dopredu alebo prípadne, keď má človek nejaký problém, alebo pochybnosti, tak sa má na koho obrátiť. Na GROWNi je možné nájsť si takých ľudí na pár klikov, je tam široká plejáda odborníkov z rôznych oblastí a ich výber a oslovenie sú jednoduché.

Značky: